بستن

خلاصه کتاب صد سال تنهایی

زمان تقریبی مطالعه: کمتر از یک دقیقه
225

صد سال تنهایی" رمانی نوشته گابریل گارسیا مارکز است که داستان خانواده بوئندیا را در طول چندین نسل بیان می کند.

 این کتاب در شهر خیالی ماکوندو اتفاق می افتد و موضوعاتی از زمان، عشق، خانواده و ... را بررسی می کند.

داستان با خوزه آرکادیو بوئندیا و ارسولا ایگواران شروع می شود که شهر ماکوندو را پیدا کردند و خانواده بوئندیا را تأسیس کردند. 

بوئندیاها گرفتار یک سری الگوهای تکرار شونده مانند روابط محارم، بیماری روانی و انزوا هستند که مضامین بزرگتر رمان یعنی تنهایی و

 ماهیت تکراری تاریخ را منعکس می کند.

همانطور که روایت باز می شود، ما شاهد زندگی و مبارزات اعضای مختلف خانواده بوئندیا هستیم. هر نسلی با خواسته‌ها، جاه‌طلبی‌ها و درگیری‌های درونی 

خود دست و پنجه نرم می‌کند، اما میراث مشترک و اسرار گذشته‌شان با هم پیوند خورده‌اند.

این رمان عناصر رئالیسم جادویی را با روایتی پرجزئیات ترکیب می کند. نثر غنایی مارکز پرتره ای زنده و سورئال از ماکوندو را ترسیم می کند، جایی که

عناصر اسطوره ای و زندگی روزمره به طور یکپارچه در هم تنیده می شوند. داستان مملو از اتفاقات جادویی است، مانند شخصیت هایی که قرن ها زندگی 

می کنند، دیدارهای شبح وار و رویاهای نبوی که بر فضای عرفانی و اخروی رمان می افزاید.

 

خانم یاحقی زاده
یک شنبه، 09 مهر 1402