بستن

ریحانه نامجویان

درود بر همراهان سایت ارزشمند شبین گالری، من ریحانه نامجویان شاعر کتاب پر از کافه های شلوغ، از اینکه با نگاه شما دیده می شوم و در دست های شما جان می گیرم، نهایت خوشحالی ام را اعلام می دارم و آنچه از دلم برآمده است را روانه ی دل های پرمهرتان می کنم تا بتوانیم با شعر و عشق جهان را به جای بهتری تبدیل کنیم.

None